Projecten

Expertsessie Alliantie Fiets <> openbaar vervoer

02-12-2015

Expertsessie Alliantie Fiets <> openbaar vervoer

02-12-2015

Doel van deze bijeenkomst was het samenbrengen van openbaar vervoer en fiets. Er werd gekeken welke mogelijkheden er zijn om de overstap van fiets naar openbaar vervoer soepeler te maken en hoe de infrastructuur in de Stadsregio Amsterdam beter kan worden benut door openbaar vervoer en fiets.

 

Expertsessie Alliantie Fiets <> openbaar vervoer

Communicatieplan ZO!City

15-01-2016 - 01-03-2016

Communicatieplan ZO!City

15-01-2016 - 01-03-2016

Voor het gebiedsplatform ZO!City werkten studenten Communicatie, Planologie en Culturele Maatschappelijke Vorming een communicatieplan uit. Stadshub begeleidde hen en zorgde daarmee voor een kwaliteitsbewaking.

Website(s)

ZO!City

Communicatieplan ZO!City

Festival Ruimtelijke Kwaliteit 2015

26-11-2015

Festival Ruimtelijke Kwaliteit 2015

26-11-2015

Een prettige en duurzame leefomgeving. Veel mensen zetten zich hier dagelijks voor in. Er zijn talloze initiatieven om de ruimtelijke kwaliteit te versterken, op het niveau van het perceel, de straat, een gebied, de regio of Brabant als geheel. Op het Festival Ruimtelijke Kwaliteit op 26 november hebben we gewerkt vijf concrete initiatieven. Stadshub werkte het deelprogramma: “Voedsellandschappen van formaat” uit. Tijdens dit deelprogramma werkten de deelnemers mee aan de strategie voor het initiatief Go Nuts. Dit heeft tot doel een nieuwe structuur te ontwerpen, waarbij stromen van afval en grondstoffen worden gekoppeld en de ruimtelijke kwaliteit van het platteland wordt verhoogd.

Website(s)

Festival Ruimtelijke Kwaliteit

Festival Ruimtelijke Kwaliteit 2015

Parkotheek

heden

Parkotheek

heden

Stadshub draagt bij aan ontwikkeling van de Parkotheek, een project van de Gezonde Stad en We The City. De Parkotheek is een uitleen voor spullen die in het park gebruikt kunnen worden. De leden bepalen daarbij het assortiment. Iedere Parkotheek word opgezet met bewoners en organisaties uit de omgeving van het park. Op die manier zorgen we ervoor dat het assortiment aansluit bij de behoefte van de omwonenden van het park.

Stadshub bouwt de coalitie op van bewoners en lokale organisaties die gaan samenwerken aan de Parkotheek. Daarnaast dragen we bij aan de verbinding met private partners, zodat er een stevige financiele basis ontstaat voor de Parkotheek.

 

Website(s)

We The City
De Gezonde Stad

Parkotheek

Wetenschappelijke onderbouwing Wit Communicatie

05-10-2015 - 30-12-2015

Wetenschappelijke onderbouwing Wit Communicatie

05-10-2015 - 30-12-2015

Studenten Communicatiewetenschap en Beleid, Communicatie en Organisatie werkten een wetenschappelijke onderbouwing uit voor Wit Communicatie. Daarbij staat het typisch Nederlandse fenomeen draagvlak centraal. De deelnemers werden vanuit Stadshub begeleid om de kwaliteit van het werk te kunnen garanderen.

Website(s)

Wit Communicatie

Wetenschappelijke onderbouwing Wit Communicatie

Charge

28-08-2015 - 30-08-2015

Charge

28-08-2015 - 30-08-2015

Tijdens Charge leren jong professionals hoe ze vanuit hun idealen een kleinschalig project kunnen opzetten. Ze leren van ervaringsdeskundigen hoe ze de eerste stappen moeten zetten en op welk manier ze hun concept moeten overbrengen. Aan het einde van Charge plaatsen de deelnemers hun plan op een platform voor crowdfunding.

 

 

Website(s)

Charge

Charge

Samen Theater maken: De gelijkwaardige stad

18-08-2015

Samen Theater maken: De gelijkwaardige stad

18-08-2015

Tijdens Return of the Fools daagt Stadshub theatermakers uit om gezamenlijk een eerste opzet te maken voor een toneelstuk over de gelijkwaardige stad. Vanuit deze opzet bouwen we een toneelstuk dat uiteindelijk mee zal varen met Azart Ship of Fools.

 

Website(s)

Foolsquest

Samen Theater maken: De gelijkwaardige stad

Urban Switchboard

april - mei 2015

Urban Switchboard

april - mei 2015

In opdracht van de Gemeente Amsterdam ontwierp Stadshub met studenten Planologie van de UVA een structuurvisie op de Zuidas. Inspiratie voor het centrale concept is een schakelbord, waarbij telkens nieuwe verbindingen worden gelegd tussen de diverse actoren op de Zuidas. De fysieke verbindingen worden tevens aangepakt: ze worden groener en levendiger. Zodoende moet de Zuidas een echte stadswijk worden.

Website(s)

Urban Switchboard

Urban Switchboard

WOO! Waterlooplein

06-02-2015

WOO! Waterlooplein

06-02-2015

WOO! Waterlooplein toont de verborgen pareltjes van de omgeving van metrostation Waterlooplein. Kenners van de buurt is gevraagd naar hun lievelingsplekken die niet onopgemerkt mogen blijven. Het resultaat is een boeiende tentoonstelling op de ruit van een grote voormalige AKO in het metrostation (Stopera uitgang). WOO! Waterlooplein brengt de identiteit van de bovenwereld de ondergrondse stationshal in.

Website(s)

WOO! Waterlooplein

WOO! Waterlooplein

Werk aan de winkel!

30-01-2015

Werk aan de winkel!

30-01-2015

In het kader van het programma wederopbouw van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed hebben Mischa Woutersen, Hannah Frederiks-Beljaars en Albertine Tjeenk Willink een nieuwe prijsvraag ingediend.

De vraag was om een visie voor de kenmerkende winkelsgebieden in wederopbouwwijken te ontwikkelen zodat de karakteristieke elementen uit die tijd behouden blijven in de toekomst. Team HAM had als oplossing om de sterke ruimtelijke structuur te combineren met de laatste trends in de retailsector. Dit zodat er met de verschillende stakeholders een co-creatie gericht op deel economie kan ontstaan.

Werk aan de winkel!

Mijn vacant Brabant

06-11-2014

Mijn vacant Brabant

06-11-2014

De Brabantse steden bruisen en zijn volop in ontwikkeling. Er zijn echter nog een aantal stedelijke lacunes die niet in gebruik zijn.  In opdracht van de provincie Noord Brabant neemt Mijn Vacant Brabant  de deelnemer mee naar deze terreinen. We onderzoeken de eigenschappen en mogelijkheden van deze plekken.

Website(s)

Volledige uitnodiging en aanmelden
Mijn Mooi Brabant

Mijn vacant Brabant

Fair Sign's / Fair Play

21-09-2014 - 27-09-2014

Fair Sign's / Fair Play

21-09-2014 - 27-09-2014

In het Duitse Trebnitz bracht het Kreisau Initiatief 4 groepen jongeren bij elkaar. Tijdens workshops leerden jongeren om te gaan met cultuurverschillen en bouwden ze aan een inclusieve stad. Stadshub begeleidde de Nederlandse groep en verzorgde de workshop: het Stadion van de Toekomst

Website(s)

Kreisau Initiatieve

Fair Sign's / Fair Play

Toekomstatelier "Duurzaam Utrecht"

Continue

Toekomstatelier "Duurzaam Utrecht"

Continue

Stadshub organiseert mee aan het “Toekomstatelier” van Duurzaam Utrecht. Tijdens een atelier wordt een vraagstuk uitgelicht. Doel van de bijeenkomst is het bijeenbrengen van de juiste personen om zo het vraagstuk op te lossen.

In de ateliers van 17 juni en 17 september was het uitgangspunt: “lokale voeding op de Uithof in Utrecht”. We keken met belanghebbenden hoe we dit konden promoten en verspreiden. Voorlopige uitkomsten: een samenwerkingsverband voor promotie van regionale voeding, een bedrijf dat de voeding wil verspreiden en een landwinkel op de Uithof.

Website(s)

Voedsel in de Buurt
Duurzaam Utrecht

Toekomstatelier

Stadshub in Brussel: Mobil 2040

01-07-2014

Stadshub in Brussel: Mobil 2040

01-07-2014

Koen Elzerman en Mischa Woutersen behaalden de 3e plaats in de prijsvraag Mobil 2040. Deze prijsvraag was gericht op de toekomst van mobiliteit in Brussel. Koen en Mischa bedachten de Flexyclette, een innoverend mobiliteitsnetwerk.

De pdf van het project kun je downloaden op de website van Mobil 2040.

Website(s)

Mobil 2040
Flexyclette

Stadshub in Brussel: Mobil 2040

Fietsfestival

01-06-2014

Fietsfestival

01-06-2014

Op zondag 1 juni organiseert marketing en pr bureau MCPR het Fietsfestival Amsterdam. Stadshub werkte mee aan dit festival.

 

Website(s)

Fietsfestival

Fietsfestival

Fietsfanaat

09-04-2014

Fietsfanaat

09-04-2014

Stadshub organiseerde in samenwerking met de Stadsregio Amsterdam de Fietsfanaat! Een avond die in het teken stond van fietsen in Amsterdam. In een creatieve workshop setting konden verschillende experts, ondernemers, studenten en docenten meedenken over hoe de positie van de fiets kan worden verstevigd in Amsterdam. Dit als input voor de investeringsagenda fiets die de Stadsregio Amsterdam aan het opstellen is. Hoe kunnen knelpunten worden opgelost? Hoe kan het fietsparkeren in Amsterdam worden verbeterd? En hoe kunnen doelgroepen die weinig fietsen gestimuleerd worden om dit meer te doen? Naast deze gerichte vragen was er ook de gelegenheid om kennis en ervaring met elkaar te delen. De avond was een groot succes en mogelijk komt er snel weer een vervolg!

Fietsfanaat

IABR prijsvraag: Blaak, Rotterdam

2014

IABR prijsvraag: Blaak, Rotterdam

2014

In het kader van een IABR-prijsvraag, werkten Stadshubbers Albertine Tjeenk Willink en Mischa Woutersen samen met Hannah Frederiks en Rob Brink aan een toekomstvisie voor de Blaak in Rotterdam.

De inzending van dit team richtte zich op een circulaire economie als basis voor een duurzame toekomst van de Blaak en omgeving.

Het team is inmiddels doorgedrongen tot de laatste selectie en op 4 juni 2014 zal de IABR de uiteindelijke winnaar bekend maken.

Website(s)

IABR prijsvraag

IABR prijsvraag: Blaak, Rotterdam

Stadshub

Stadshub onderscheidt zich om drie verschillende redenen.

1 + 1 = 3

1 + 1 = 3

Wij geloven dat er betere resultaten worden geboekt door samenwerking dan door competitie. Daarom slaan de leden van Stadshub de handen ineen en komen we gezamelijk tot een zo goed mogelijk eindproduct.

Nieuwe frisse blik

Nieuwe frisse blik

Bij Stadshub worden niet de geijkte paden bewandeld. Jonge, ambitieuze stadsverbeteraars zoeken continu naar nieuwe oplossingen door samenwerking met belanghebbenden en experts.

Interactief proces

Interactief proces

Bij Stadshub proberen we het einddoel te bereiken door middel van een interactief proces. Zo maken we veel gebruik van kennisworkshops waar verschillende specialisten hun kennis en ervaring inbrengen. Door onze kennis, ervaring, netwerk en capaciteiten samen te brengen worden projecten verrijkt.

Diensten

Ons team van jonge professionals is erg flexibel en helpt u graag met advies, onderzoek, projectontwikkeling en het opzetten van workshops. Afhankelijk van de opdracht stellen we een team samen dat past bij de projectdoelstellingen.

Advies

Advies

Onze leden hebben verschillende achtergronden, waardoor Stadshub op diverse terreinen inzetbaar is. Afhankelijk van de uitdaging stellen wij een team samen dat past bij het project.

Onderzoek

Onderzoek

Stadshub is geïnteresseerd in het uitvoeren van verschillende typen onderzoek. Door een sterke link met de universiteit beschikken we over goede contacten om onze bevindingen te verrijken.

Project

Project

Als netwerk van stadsverbeteraars initiëren we graag nieuwe projecten in de stad. Ook helpen wij anderen bij het uitwerken van vragen of ideeën.

Workshop

Workshop

Stadshub organiseert workshops om gezamelijk tot oplossingen te komen voor stedelijke vraagstukken. Een recent voorbeeld is de workshop “Fietsfanaat” in opdracht van de Stadsregio Amsterdam.

Team

De leden van Stadshub zijn zelfstandig en leggen elk hun eigen focus. Gezamenlijk beheren zij het netwerk en organiseren ze bijeenkomsten om kennis, ervaring en netwerk te delen.

Koen Elzerman

Sociaal geograaf en planoloog

Koen Elzerman

Koen Elzerman

Sociaal geograaf en planoloog

koen@destadshub.nl

+31 6 44238778

Koen is actief middels diverse projecten en onderzoeken op het gebied van stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening.

Zo werkte hij bijvoorbeeld voor denk- en actiecollectief Partizan Publik aan het serieuze simulatiespel ‘Groningen Aan Zee’, gericht op het betrekken van bewoners en ondernemers bij de ontwikkeling van Noord-Groningen.

Ook werkte Koen mee aan de zelfbouwcampagne voor de gemeente Amsterdam, realiseerde hij samen met Joeri Jörg de ‘De Kast van Noord’ (een mobiele weggeefwinkel in Amsterdam Noord) en deed hij krimponderzoek in Zuid-Limburg en Detroit.

Koen is redacteur bij Agora magazine en was betrokken bij diverse publicaties, zoals de alternatieve reisgids ‘Mokum; a guide to Amsterdam’, artikelen op Ruimtevolk en de BKB Campaign Watch.

Projecten

Simulatiespel: Groningen Aan Zee.
Campagne: Zelfbouw in Amsterdam.
Mobiele weggeefwinkel: De Kast van Noord.
Diverse onderzoeken, publicaties en producties.

Werkgever(s)

Partizan Publik, Gemeente Amsterdam: Dienst Ruimtelijke Ordening (stage), Atelier aan de Middendijk, Eddie The Eagle Museum, BKB, Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO) en Academie van de Stad.

Link(s)

LinkedIn

Albertine Tjeenk Willink

Planoloog en Stedenbouwkundige

Albertine Tjeenk Willink

Albertine Tjeenk Willink

Planoloog en Stedenbouwkundige

albertine@destadshub.nl

+31 6 27357130

Albertine is een maatschappelijke betrokken individu die streeft naar een goed samenhangende maatschappij. Dit is natuurlijk een utopie, hierover fantaseert zij vaak. Ze werkt met veel passie aan ruimtelijke vraagstukken en bijt zich graag vast in de materie.

Albertine heeft ervaring opgedaan bij verschillende overheden en ook verschillende overheidslagen. In haar zoektocht door processen is zij vervlochten geraakt met een optimalisatieslag binnen een organisatie. Zo heeft zij in Thurrock aan projecten gewerkt waarbij waterproblematiek en het leven met water centraal staan. Later heeft zij kennis opgedaan in projectbeheersaspecten en kan hierdoor zowel het begin als het einde van het project bevatten en sturen.

Projecten

IABR prijsvraag
Scriptie over de herontwikkeling van militaire terreinen
Advies over waterproblematiek
Werk aan de Winkel prijsvraag

Werkgever(s)

Primaned
Bouwstenen voor Sociaal
Thurrock Council (UK)
DS landschapsarchitecten
gemeente Capelle aan den IJssel
gemeente Rotterdam (dS+V)

Link(s)

Inzending IABR
LinkedIn
Tweets

Mischa Woutersen

Planoloog

Mischa Woutersen

Mischa Woutersen

Planoloog

mischa@destadshub.nl

+31 6 45071444

De stad kent nog genoeg plekken die zich lenen voor waardecreatie in de breedste zin van het woord. Laten we deze lokaties gezamenlijk verkennen en er met zijn allen gebruik van maken.

Projecten

IABR
Amstel III van de toekomst
De stad van de toekomst
Toekomstatelier Duurzaam Utrecht
Fietsfanaat

Werkgever(s)

Woonzorg Nederland
Gemeente Amsterdam
Projectbureau Zuid-Oostlob
VPRO Dorst
Generatie Ik
De Balie
Gemeente Utrecht

Chris Schuchmann

Economisch Geograaf

Chris Schuchmann

Chris Schuchmann

Economisch Geograaf

Chris@destadshub.nl

+31 6 52186093

Ik ben graag onderdeel van een stad, samenleving en economie waarin niet alleen winst en groei centraal staan, maar waarin maatschappelijke impact, onderlinge relaties en persoonlijke groei veel meer aandacht krijgen. Door echt van de gebaande paden te gaan, anders te organiseren en samenwerking tussen gebruikelijke partijen te faciliteren ontstaan nieuwe vormen van waardecreatie. Gedurende mijn nog korte loopbaan heb ik me bezig gehouden met een diverse verzameling aan projecten. Op dit moment hou ik mij bezig met verschillende projecten en initiatieven binnen het thema sociaal en duurzaam ondernemerschap.

Projecten

Eneco Energy Challenge
Het traineeship van de toekomst
De kansen voor energie coöperaties in Nederland
De kansen van big data voor de energiesector
Buurthuizen in zelfbeheer

Werkgever(s)

Eneco
Abn Amro
Texelenergie
iNRG
Gemeente Utrecht